İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 5 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

WDM ağlarda gecikme ve hizmet süresi gözeten kullanılabilirliği garantili bağlantı kurulumu

Çiçek ÇAVDAR, Feza BUZLUCA, Biswanath MUKHERJEE

Özet


Optik dalga boyu bölmeli çoğullama (Wavelength Division Multiplexing- WDM) ağlarında, yeni teknolojilerdeki ilerleme, yüksek bant genişliği isteyen uygulamalara yüksek kapasite sağlamak üzere kiralanabilir devrelerin dinamik ve kısa vadeli olarak kurulup serbest bırakılmasına olanak sağlamaktadır. Yüksek hızlı optik bağlantının kesilmesi, büyük veri kaybına neden olduğundan, bu bağlantıların arızalara karşı korunması gerekmektedir. Diğer yandan, veri, ses ve video gibi verilerin farklı trafik tiplerinin hızla artması, kullanılabilirliği garantili bant genişliğinin yanı sıra farklılaştırılmış hizmetler gerektirmektedir. Bu nedenle, ilerideki ağ taşıyıcılarının, HDA (Hizmet Düzeyi Anlaşması) (Service Level Agreement- SLA) ilkelerini karşılaması ve böylece belli bir hizmet düzeyi garantilemesi ve verimli kaynak kullanımı sağlaması gerekmektedir. Bu amaçla bu çalışmada farklı sürdürülebilir yol kurulum teknikleri bağlantı isteklerinin düzeyine göre tercih edilmektedir. Hizmet kalitesine bağlı olarak korunmasız, yol paylaşımlı korumalı ve yol atamalı korumalı bağlantı kurulumunun tercihli kullanımı sonucunda, isteklerin farklılaşmış kullanılabilirlik gereklilikleri karşılanmaktadır. Bu çalışmada yedek kapasite kullanım oranının ve bloke olma olasılığının düşürülmesi amacıyla farklı iki teknik tanıtılmıştır. Birinci teknik, yeni gelen isteğin bağlantısını kurmadan önce sistemde önceden kurulmuş bağlantıların hizmet sürelerinden yararlanarak paylaşımı artırma esasına dayanmaktadır. İkinci yöntem ise bloke olma olasılığını düşürmek amacıyla kullanıcı tarafından belirlenen zaman toleransı parametresinden yararlanmaktadır. Bu iki yöntem önceki benzer amaca yönelik algoritmalarla karşılaştırılmaktadır. Sonuç olarak önerilen algoritmaların kaynak kullanımını azalttığı, bloke olma oranını ise yeni kaynak eklenmesine gerek duyulmaksızın düşürdüğü gözlemlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Optik ağlar, dalga boyu bölmeli çoğullama, kullanılabilirlik, yol atama.


Tam Metin: PDF