Cilt 9, Sayı 5 (2010)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Global gemi titreşimlerinin sonlu eleman yöntemiyle analizi PDF
Adil YÜCEL, Alaeddin ARPACI
Lineer neutral bir sistem için durum geri beslemeli kontrol problemi PDF
Bayram Barış KIZILSAÇ, Ulviye BAŞER
WDM ağlarda gecikme ve hizmet süresi gözeten kullanılabilirliği garantili bağlantı kurulumu PDF
Çiçek ÇAVDAR, Feza BUZLUCA, Biswanath MUKHERJEE
Ulusal teknoloji öngörü çalışmalarında uzmanlık seviyesinin sonuçlara etkisinin araştırılması PDF
C. Verda DEMİRBAŞ, Seçkin POLAT
Doğrusal kuvantum sistemlerin eniyilemeli denetiminde kritik süreler PDF
Esma MERAL, Metin DEMİRALP
Yapısal dinamik analizlerin sonlu elemanlar cevaplarının süper elemanlar ve alt yapılara bölme ile iyileştirilmesi PDF
Fikret Kamil ÇORBACI, Ata MUĞAN
Hareketli yükler altındaki köprülü kren kirişlerinin dinamik davranışı PDF
İsmail ESEN, İsmail GERDEMELİ
Dönüşümsel yüksek boyutlu model gösterilimi tabanlı yeni oransal yaklaştıranlar oluşturumu ve LSI sistemlerdeki uygulamaları PDF
İrem YAMAN, Metin DEMİRALP
Gezgin sualtı akustik duyarga ağlarında konumlandırma protokollerinin başarım analizi PDF
Melike EROL, Sema OKTUĞ
Çok-cisim integrasyonunda zaman-simetrik, ayrık blok zaman adımlı algoritma PDF
Murat KAPLAN, Hasan SAYGIN
DSMC molekül hücre bilgisi için genelleştirilmiş koordinat kullanılması PDF
Nevsan ŞENGİL, Fırat Oğuz EDİS
Kalite Fonksiyonu Açınımında bulanık insan kaynakları atama modeli PDF
Orkun KOZANOĞLU, Ahmet Fahri ÖZOK
AC asenkron motorun model tabanlı kontrolü PDF
Remzi ARTAR, Şeniz ERTUĞRUL
İklim değişiminin buğday verimine etkilerinin incelenmesi: Kırklareli örneği PDF
Barış ÇALDAĞ, Levent ŞAYLAN

MAKALE

Telekom ağlarında kademeli fiyatlandırmayla kapasite kiralanması ve iş dağılımı PDF
Nihat KASAP, Berna TEKTAŞ SİVRİKAYA


ISSN: 1307-167X