İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 5 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Hareketli yükler altındaki köprülü kren kirişlerinin dinamik davranışı

İsmail ESEN, İsmail GERDEMELİ

Özet


Bu çalışmada, üzerinde hareketli yükler bulunan köprülü kren kirişlerinin dinamik davranışını belirlemek amacıyla bir Berneuolli-Euler esnek kiriş sistemi incelenmiştir. Bilgisayar analizi SAP 2000 programında modelleme yapılarak gerçekleştirilmiştir. Dinamik analizlerde Newmark doğrudan zaman integrasyonu metodu ve oransal sönümleme tercih edilmiştir. Yükün hareket hızının ve kiriş kütlesine olan oranının farklı değerleri için kirişin dinamik davranışı diyagramlarda verilmiştir. Kren kirişlerinin dinamik davranışı, üzerindeki hareket eden yükün hareket hızına ve kütlesine bağlı olarak değişmektedir. Hareket eden yük, kiriş sisteminin tabii titreşim frekansını değiştirmekte ve yük kiriş üzerinde ilerlerken kiriş sistemi farklı titreşim yapmaktadır. Yükün hızı arttıkça maksimum yer değiştirmenin oluştuğu yer, kiriş orta noktasından ileriye gitmektedir. Bazı hız değerleri için maksimum nokta orta noktanın gerisinde de olabilmektedir. Kirişin hareketi dinamik olduğundan bazı durumlarda, yük statik olarak maksimum yer değiştirme oluşturacak orta noktada iken, kirişin hareketinin zıt yönde olabilmesiyle orta noktada maksimum yer değiştirme oluşmamaktadır. Kren kirişlerinin tasarımında verilen kiriş uzunluğuna göre kiriş orta noktasının yer değiştirme miktarının tasarım açısından yeterli olamadığı gösterilmiştir. Maksimum noktanın kiriş üzerinde sabit bir yerde oluşmamasından dolayı kiriş üzerinde hafif konstrüksiyon veya diğer nedenlerle oluşturulan kesit süreksizlikleri yüksek hızlarda çalışması düşünülen krenlerde risk oluşturmaktadır. Ağır şartlarda hızlı çalışacak krenlerin hizmet ömrünün belirlenmesi için tasarım aşamasında kren kiriş sisteminin dinamik davranışının hassas olarak belirlenmesi zorunludur. Kaldırılacak yükün miktarı ve arabanın hızı, taşıyıcı kiriş sisteminin dinamik özellikleri dikkate alınarak yapılacak hesapların daha doğru olacağı gösterilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Köprülü kren kirişleri, hareketli yük, dinamik davranış.


Tam Metin: PDF