İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 2 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Polietilen destekli AA 7075 T651 levhalarda katman sıralamasının balistik dayanıma etkisi

Evren ÖZŞAHİN, Süleyman TOLUN

Özet


Bu çalışmada, yüksek molekül ağırlıklı polietilen levhalar kullanılarak desteklenmiş AA 7075 T651 levhaların balistik dayanımlarına üç farklı katman sıralamasının etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Alüminyum alaşımlar, düşük yoğunluk, yüksek yapısal mukavemet ve enerji emiş kapasitesi özellikleri açılarından, yapısal uygulamalar yanında, hafif korunma sistemlerinde de kullanılmaktadır. 4.00 mm kalınlığındaki AA 7075 T651 levhaların, destek katmanı olmadan belirli mermi hızlarında delindikleri yapılan ön testlerde belirlenmiştir. Bu bilgi kullanılarak, farklı katman sıralamalarının balistik dayanıma etkileri deneysel olarak incelenmiştir. İncelenen ilk grupta, ön katman olarak 8.00 mm kalınlığında polietilen ve destek katmanı olarak 4.00 mm kalınlığında AA 7075 T651 levha, ikinci grupta 2.00 mm kalınlığında iki AA 7075 T651 levha arasında 8.00 mm kalınlığında polietilen levha, son grupta ise ön katman olarak 4.00 mm kalınlığında AA 7075 T651 ve destek katmanı olarak 8.00 mm kalınlığında polietilen levha kullanılmıştır. 2’nci HİBM Komutanlığı bünyesinde bulunan atış poligonunda gerçekleştiren deneylerde, MKEK yapımı 9 mm çapında Parabellum mermiler kullanılmıştır. Tüm atışlar 5 m uzaklıktan ve levhaya dik olarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, her üç tasarımın da toplam katman kalınlıkları eşit olduğu halde, destek katmanı olarak kullanılan polietilen levhaların, alüminyum levhaların arkalarına yerleştirildikleri seçeneğin, en yüksek balistik dayanıma sahip tasarım olduğu belirlenmiştir. Deneylerde ayrıca, levha kalınlıklarının, yüksek hızlı çarpma sonucunda oluşan hasar biçimlerini yakından etkilediği gözlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Balistik dayanım, katmanlı zırh, katman sıralaması, yüksek hızlı çarpma.

 


Tam Metin: PDF