İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 5 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kalite Fonksiyonu Açınımında bulanık insan kaynakları atama modeli

Orkun KOZANOĞLU, Ahmet Fahri ÖZOK

Özet


Personel seçimi, personel bulma süreci sonunda oluşan aday kümesinden en iyi adayın seçilmesi sürecidir. Başvuran adayların potansiyel performansını tahmin etmek personel seçim sürecinin temelini oluşturur. Ancak, personel seçiminde iş gereklerini ve bu gereklerin seviyelerini belirlemek seçim kararını etkileyen önemli bir faktördür. İş gerekleri, eğitim, deneyim, fiziksel ve zihinsel gerekler ile kişilik özelliklerini kapsar. İş gerekleri ve iş gerekleri seviyelerinin doğru şekilde belirlenmemesi yanlış adayın seçilmesine sebep olur. Bu çalışmanın amacı, personel seçim sürecini, iş gereklerini belirleme süreci ile birleştiren Bulanık Kalite Fonksiyonu Açınımı  (BKFA) temelinde bir personel seçim çatısı önermektir. Bu çatı, personel seçim kararlarındaki işe ilişkin kriterleri tanımlama ve performans-tahmin değişkenleri ilişkilerine yönelik hipotezlerin doğru bir şekilde geliştirilmesini sağlamaktadır. Önerilen modelde, iş gereklerinin seviyelerini ve personel adaylarının niteliklerini değerlendirmeye ilişkin belirsizlikleri ve subjektiflikleri modellemek amacıyla dilsel değişkenler ve bu değişkenleri matematiksel olarak ifade etmek için bulanık kümeler kullanılmaktadır. Bulanık kümelerin kullanılması ile zihinsel süreçlere ve insan iletişimine ilişkin belirsizlikler ve subjektifliklerin önerilen modele dahil edilmesi sağlanmaktadır. BKFA çatısı altında, birinci kalite evinde işi oluşturan görevlerin ağırlıkları Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHS) ile hesaplanmaktadır. Daha sonra, iş görevleri iş gereklerine çevrilmekte ve iş gereklerinin ağırlıkları elde edilmektedir. İkinci kalite evinde ise Bulanık TOPSIS (BTOPSIS) ve Bulanık VIKOR (BVIKOR) yöntemleri uygulanarak en uygun aday seçilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Personel seçimi, bulanık kümeler, karar verme, Bulanık Kalite Fonksiyon Açınımı.

 


Tam Metin: PDF