İTÜDERGİSİ/d, Cilt 10, Sayı 2 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İmalat performansının değerlendirilmesine yönelik bir model önerisi

Arzu KARAMAN, Sıtkı GÖZLÜ

Özet


Global rekabetin artışı, değişen ve yeni ortaya çıkan pazarlar, kısalan ürün yaşam eğrileri ve imalat teknolojilerindeki gelişmeler, imalat firmalarını karmaşık ve belirsiz bir çevre içerisinde rekabet etmek zorunda bırakmıştır. İmalat firmaları, içinde bulundukları bu dinamik çevrede rekabet edebilir olmak, rekabetçi konumlarını koruyabilmek ve işletme performanslarını arttırmak için rekabet stratejilerini, operasyon, süreç ve prosedürlerini sürekli olarak gözden geçirmek, yeniden tasarlamak ve imalat performanslarını sürekli olarak değerlendirmek zorundadırlar. İmalat performansının değerlendirilmesi, üretim/işlemler yönetimi literatüründe sıkça yer verilen bir konudur. İmalat performansının iyileştirilebilmesi ancak değerlendirilmesi ve içinde bulunulan durumun tespit edilmesi ile mümkündür. Yapılan literatür araştırmasında, imalat performansını değerlendirmede rekabetçi imalat öncelikleri adı verilen unsurların kullanıldığı tespit edilmiştir. Rekabetçi imalat öncelikleri için farklı yazarlar tarafından farklı ölçütlerin önerildiği ya da kullanıldığı görülmüştür. Bu çalışmada öncelikle farklı yazarlar tarafından önerilen farklı imalatçı rekabet önceliklerini bütünsel bir bakış açısı ile ele almak amaçlanmıştır. Ayrıca, literatür incelendiğinde, imalat performansını etkileyen pazar dinamizmi, rekabet stratejisi, stratejik imalat kararları ile imalat performansından etkilenen işletme performansını bütünsel bir bakış açısıyla ele alındığı bir çalışmanın olmadığı tespit edilmiş ve bu nedenle bu eksikliği gidermek amacıyla bu çalışmada imalat performansını etkileyen ve imalat performansından etkilenen bu unsurların bütünsel olarak ele alındığı ve imalat firmalarının imalat performanslarını değerlendirmede kullandıkları rekabetçi imalat önceliklerini açıklayan bir sentez modelin oluşturulması amaçlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: İmalat performansı, rekabetçi imalat öncelikleri, pazar dinamizmi, rekabet stratejisi, stratejik imalat kararları, işletme performansı.


Tam Metin: PDF