İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 2 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Havalandırmanın çoklu-split bir iklimlendirme sisteminin performansına etkisi

Tolga Nurettin AYNUR, Nilüfer EĞRİCAN

Özet


Hem evsel, hem de ticari binalarda konforlu ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri sıklıkla istenmekte ve uygulanmaktadır. Çoklu-split Değişken Soğutkan Akışlı (DSA) sistem olarak da bilinen bir dış ve birden fazla iç üniteden oluşan çoklu-split iklimlendirme sistemleri hem evsel, hem de ticari binalarda kendine yer bulmaya başlamıştır. Bu tip sistemlerde dış ünite içinde, içlerinden biri değişken hızlı kompresör olmak üzere iki ya da üç kompresör bulunmaktadır. Genel olarak, iç ortam soğutma ve ısıtma yüklerine bağlı olarak azalan ve artan sistem soğutkan kütlesel debi ihtiyacı, değişken hızlı kompresörün frekansı değiştirilerek sağlanmaktadır. Böylece hassas sistem kapasite ayarı yapılabilmektedir. Değişken hızlı kompresöre ek olarak, her iç ünitede bir Elektronik Kısılma Vanası (EKV) bulunmaktadır. Bu EKV'ler sayesinde, her iç üniteden geçen soğutkan kütlesel debisi, termostat sıcaklığını sağlayacak şekilde ayarlanabilmektedir. Çoklu-split DSA sistemleri iklimlendirme yapabilmesine rağmen, iç ortama, yönetmeliklerde belirlenen hususlar çerçevesinde taze hava sağlayamamaktadırlar. Bu nedenden dolayı da, binalara çoklu-split DSA sistemi ile beraber, havalandırma sistemleri de takılması gerekmektedir. Böylece, çoklu-split DSA sistemleri ile havalandırma sistemlerinin birleştirilmesi, gerçek uygulamalarda önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, ısı geri kazanım havalandırma sistemi ile birleştirilmiş bir çoklu-split DSA sisteminin soğutma sezonundaki saha, değişken dış hava koşulları altında deneysel olarak incelenmiş ve havalandırmanın çoklu-split DSA sisteminin performansına (iç ortam sıcaklık kontrolü, dış ünite enerji tüketimi, sistem verimi) etkisi araştırılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Çoklu-split, değişken soğutkan akış, iklimlendirme, havalandırma.

 


Tam Metin: PDF