İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 3 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yer bilimlerinde servis odaklı mimari ile coğrafi bilgi sistemi oluşturulması

Aslı GARAGON DOĞRU, Gönül TOZ

Özet


Yerkabuğu deformasyonu çalışmaları, tekrarlı jeodezik ölçmelerin analizi ve bunların jeolojik ve jeofizik araştırmalardan elde edilen sonuçlar ile birlikte değerlendirilmesine dayanır. Bir disiplinin ürettiği sonuç, diğer bir disiplinin girdi verisi olduğundan, tek tip veri üreten bir çalışmanın, diğer çalışmalardan üretilmiş değişik tipteki verileri kendi verisi ile entegre etmediği sürece anlamlı bilgi üretemeyeceği açıktır. Bu da göstermektedir ki, çözülmesi gereken problem doğal olarak disiplinlerarası bir karaktere sahiptir. Ancak yer bilimciler genellikle problemin bir yanı üzerine çalışmakta ve sadece istendiğinde verisini paylaşma eğilimindedirler. Bu nedenle kaynaklar, tekrar tekrar aynı çalışmalar üzerinde boşuna harcanmış olmaktadır. Halbuki günümüzde verinin mümkün olduğu kadar çabuk ve efektif olarak bilgiye dönüşmesi gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için hesap ve analiz ortamlarının araştırmacıların, karar vericilerin ve eğitimcilerin masaüstü bilgisayarlarına taşınmış olması gerekmektedir. Bu  çalışmanın amacı, çok disiplinli yer bilimleri verilerini, araçlarını ve yazılımlarını birbirine bağlayan ve paylaşımını sağlayan servis odaklı mimari yapıda bir Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulması ve bu sisteme farklı seviyelerde kullanıcıların (bilimadamı, eğitimci, karar verici vd.) ulaşımının sağlanması ve böylece Türkiye’de depremler ile ilgili çalışma yapmak isteyenlerin, kolay kullanım arayüzü ile interaktif olarak veriye, hesap ve analiz ortamına ulaşmasının sağlanmasıdır. Servis odaklı mimari farklı işletim sistemleri ve platformlarda çalışan ve farklı programlama dilleri ile yaratılmış uygulamalardan elde edilecek dağıtık bilginin belli amaçlar için biraraya gelmesini sağlayan bir çözümdür.

 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi bilgi sistemi, servis odaklı mimari, internet, yer bilimleri.


Tam Metin: PDF