Cilt 8, Sayı 3 (2009)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Yer bilimlerinde servis odaklı mimari ile coğrafi bilgi sistemi oluşturulması PDF
Aslı GARAGON DOĞRU, Gönül TOZ
Sabit GPS istasyonları zaman serileri analizi ile TUTGA hızlarının iyileştirilmesi PDF
Ali İhsan KURT, Rasim DENİZ
Araç navigasyon haritası tasarımı için yol genelleştirmesi PDF
A. Özgür DOĞRU, N. Necla ULUĞTEKİN
Blok rotasyonuna fluviyal tepkinin nicel analizi: Almacık Bloku örneği PDF
Cengiz YILDIRIM, Okan TÜYSÜZ
Bölgesel iklim modellemede kullanılan arazi örtüsü verilerinin doğruluğunun araştırılması PDF
Elif SERTEL, Cankut ÖRMECİ
Zeytinburnu ilçesi için deprem hasar tahmini çalışması PDF
Himmet KARAMAN, Muhammed ŞAHİN
Farklı hızlara sahip heyelan bloklarının Bulanık Çıkarım Sistemleri ile belirlenmesi PDF
Mustafa ACAR, Tevfik AYAN
1:16.000 ölçekli hava fotoğraflarından SYM üretimi ve doğruluk modellemesi PDF
Mustafa ERDOĞAN, Gönül TOZ
Varlık teorisi ile Konum Destekli Hizmetler'de görselleştirme PDF
Özgün AKÇAY, Orhan ALTAN
Uzun sürede ve sabit hızda oluşan yer hareketlerinin uydu radar interferometrisiyle ölçülmesi: Avcılar örneği PDF
Samuray AKARVARDAR, Cankut ÖRMECİ, Kurt FEIGL
Mühendislik yapılarının izlenmesinde jeodezik yöntemlerin kombinasyonu PDF
Serdar EROL, Tevfik AYAN
InSAR ölçülerinin doğruluk araştırması ve nokta seyrekleştirmesi PDF
Yavuz Selim ŞENGÜN, Rasim DENİZ
Videogrametrik bir sistem tasarımı PDF
Ferruh YILMAZTÜRK, Sıtkı KÜLÜR

MAKALE

Dairesel düşey kurbların kesin hesabı PDF
Mehmet Zeki COŞKUN, Orhan BAYKAL


ISSN: 1307-167X