İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 3 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Araç navigasyon haritası tasarımı için yol genelleştirmesi

A. Özgür DOĞRU, N. Necla ULUĞTEKİN

Özet


Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarında, fiziksel yeryüzünün farklı amaç ve ölçeklerdeki haritaların oluşturulması aşamasında veri yoğunluğundan kaynaklanan problemler çıkmaktadır. Bunların en önemlileri sonuç haritaların tasarımı sırasında görülen sunulacak olan verinin içerik optimizasyonu ve amaca uygun olarak görselleştirilmesidir. Fiziksel yeryüzünün farklı amaç ve ölçeklerde modellenmesi konusu CBS uygulamalarında ölçek seviyelerinin tanımlanması yöntemiyle çözülmektedir. Bu kapsamda her bir ölçek seviyesi için farklı içerikte haritalar oluşturulmaktadır. Çoklu gösterimler olarak da adlandırılan bu haritalar günümüzde tek bir olgunun ya da varlığın tek bir sistem içerisinde farklı boyutlarda (çözünürlük, ölçek, doğruluk, zaman vb.) bir çok defa modellenmesi, gösterilmesi ve kullanılmasını amaçlayan Çoklu Gösterim Veritabanları (ÇGVT) yaklaşımı ile modellenmektedir. ÇGVT yaklaşımının geliştirilmesiyle birlikte harita üretimi ve güncellenmesi sürecinin otomasyonu açısından da önemli sonuçlar elde edilmiştir. Araç navigasyonu uygulaması da farklı ölçek ve çözünürlükteki haritaları bilgi iletişim aracı olarak kullandıkları için ÇGVT uygulaması olarak kabul edilir. Günümüzde ticari olarak kullanılan sistemlerde farklı ölçeklerdeki navigasyon haritası tasarımı için gerekli olan genelleştirme işlemi, CBS uygulamalarına benzer bir şekilde, ölçek seviyelerinin ve her bir seviyenin içeriğinin önceden belirlenerek sisteme tanıtılması yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu yolla elde edilen haritalar bir çok ihtiyacı karşılamakla birlikte içerik, sunum ve üretim yöntemleri açısından geliştirilmelidir. Bu çalışmada araç navigasyon sistemleri için harita tasarımı konusunda ÇGVT yaklaşımını da göz önünde bulundurularak bir tasarım yapılmıştır. Bu kapsamda sistemin en detaylı bilgiyi içeren kullanım seviyesi için genelleştirme yöntemleri önerilerek bu yöntemlerin uygulaması yapılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Çoklu gösterim veritabanları, navigasyon, genelleştirme.


Tam Metin: PDF