İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 3 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Varlık teorisi ile Konum Destekli Hizmetler'de görselleştirme

Özgün AKÇAY, Orhan ALTAN

Özet


Son yıllarda, Konum Destekli Hizmetler (KDH - Location Based Services), cep telefonları ve avuç içi bilgisayarları gibi mobil cihazların ekran ve işlemci kapasitesinin gelişmesi ile ön planda yer almıştır. Mobil cihaz kullanıcısının talepleri doğrultusunda anlık konum bilgilerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sunumu, tüm gelişmelere rağmen özellikle cep telefonlarındaki kısıtlı donanım yapılandırması sebebiyle çözüm gerektiren bir konudur. GPS ve diğer özel algılayıcıların günlük hayatımıza girmesi ile bilgisayarlar tarafından insan davranışlarının belirli düzeyde tespit olanağı sağlanmıştır. Bu da uygun modellemeler ile durum duyarlı uygulamalara imkân vermektedir. İnsan-bilgisayar ilişkisi çerçevesinde bilgisayarların insan dilini anlayamaması birçok konuda sorun yaratmaktaydı. Bu durum bilgisayar bilimlerinde anlamsal (semantik) yaklaşımlar ile aşılmaya çalışılmıştır. Anlamsal bilgisayar dilleri hem insanın hem de makinelerin anlayabileceği bir dil üretmiştir: OWL (Ontology Web Language). Bu dil, varlık felsefesinden doğan “ontoloji” (varlık teorisi) ile, internet dünyasındaki devasal web bilgi yığınını bilgisayarların anlayacağı bir duruma getirmek maksadıyla ortaya konulmuştur. Daha sonrasında tanımsal mantık (description logics) ile desteklenmesi ile durum-duyarlı uygulamalar için neredeyse bir standart halini almıştır. Bu çalışmada çevresel durum duyarlı (context-aware) bir görselleştirme için küme tasarımı ve üretim aşamaları açıklanmaktır. Varlık modelinin oluşturulabilmesi için öncelikle mekânsal veri türlerinin varlıksal tanımları ve birbirleri arasındaki ilişkileri ortaya konmuştur. Çevresel durum duyarlı uygulamaların en önemli gereksinimi tutarlı bir kontext modeldir. Bu modelin tutarlılığı uygulamanın değişik durumlara karşı olan duyarlılık hassasiyetini belirler.

 

Anahtar Kelimeler: Ontoloji, mekansal veri, Konum Destekli Hizmetler (KDH), görselleştirme.

 


Tam Metin: PDF