İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 3 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Uzun sürede ve sabit hızda oluşan yer hareketlerinin uydu radar interferometrisiyle ölçülmesi: Avcılar örneği

Samuray AKARVARDAR, Cankut ÖRMECİ, Kurt FEIGL

Özet


Radar interferometrisi (InSAR), birbirine çok yakın görüntüleme geometrileriyle elde edilmiş iki farklı radar görüntüsü arasında oluşan faz farkını hesaplayan bir tekniktir. Faz farkı, uydu platformunda bulunan radar ile yeryüzünde görüntülenen nokta arasındaki uzaklığa karşılık gelmektedir. Günümüzde InSAR, yüzey deformasyonunun ölçülmesinde etkili bir teknik olarak kabul edilmektedir. Diğer yandan, tekniğin uygulanabilirliği radar sinyalinin korelasyonu ve atmosferik etkilerle sınırlıdır. Bu çalışmada, uzun zamanda oluşan yüzey deformasyonunu ölçmek için, ERS-1 ve ERS-2 uydularından elde edilen radar görüntüleri kullanılarak bir strateji geliştirilmiştir. Yöntem, ham SAR verilerinin seçimi, SAR veri-işleme ve post-veri-işleme adımlarını içermektedir.  Çalışmada, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) 1992-2002 yılları arasında ERS uydularıyla elde ettiği radar görüntüleri kullanılmıştır. Radar görüntü çiftleri, çeşitli veri-seçimi kriterleriyle belirlenmiştir. Radar görüntülerindeki faz ölçmelerinin yoğunluğu, “permanent saçıcılar” (PS) tekniği kullanılarak azaltılmıştır. 1992 ve 1999 yılları arasındaki maksimum yerdeğiştirme hızı, Avcılar’ın batısında bir noktada -7 mm/yıl olarak belirlenmiştir. Birinci yazarın diğer çalışmalarında detaylı olarak belirtildiği üzere; Avcılar’da uzun zamandır sabit hızda oluşan yer hareketleri, bölgede var olduğu bilinen toprak kaymalarıyla ilişkilidir. Yerdeğiştime hızlarının dağılımı,  yağışlı mevsimde süreksiz olarak oluşan toprak kaymalarının, kayma ve oturma şeklinde bütün sene boyunca sürdüğünü göstermektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Uydu radar interferometrisi, yüzey deformasyonu, jeodezi, uzaktan algılama.

 


Tam Metin: PDF