İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 3 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Mühendislik yapılarının izlenmesinde jeodezik yöntemlerin kombinasyonu

Serdar EROL, Tevfik AYAN

Özet


Bu çalışmanın amacı, İstanbul’un güneybatısında, Büyükçekmece Gölü üzerinde yer alan ve TEM (Transit Avrupa Otoyolu - Transit European Motorway) otobanının bir bölümünü oluşturan Karasu viyadüğünün deformasyonlarının GPS ve nivelman ölçmeleri ile araştırılmasıdır. Bu amaçla altı aylık periyotlarla iki yılda gerçekleştirilen ölçme kampanyalarından elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Deformasyonların bir boyutlu (1B) (düşey) analizlerinde, öncelikli olarak GPS ve nivelman ölçülerinden türetilen yükseklik farkları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Yükseklik farklarının birlikte değerlendirildiği 1B deformasyon analizinin sonraki bölümünde, GPS ve nivelman yükseklik farklarının birleştirilmesinde Helmert’in HELMERT ve Rao’nun MINQUE Varyans Bileşen Tahmini (VBT) yaklaşımları kullanılmıştır. Üç adımda gerçekleştirilen 1B deformasyon analizi sonrasında, yalnızca GPS ölçüleri kullanılarak S-transformasyonu uygulanmış ve viyadüğün olası deformasyonları bir kez de üç boyutlu (3B) olarak irdelenmiştir. Makalede, bu araştırmada uygulanan her bir deformasyon analizi yaklaşımının teorik yapısı da özet olarak verilmektedir. Çalışmanın sonuçlarında: Transit Avrupa Otobanının önemli bir bağlantı noktasında yer alan ve 2160 metre uzunluğundaki viyadüğün deformasyonlarının değerlendirilmesinin ve ortaya konmasının yanı sıra, büyük mühendislik yapılarındaki deformasyonlarının araştırılmasında uygulanacak ölçme ve analiz yöntemleri konusunda gelecek çalışmalara katkı sağlanması da amaçlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: GPS, nivelman, deformasyon analizi, Varyans Bileşen Tahmini, S-Transformasyonu.


Tam Metin: PDF