İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 3 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

InSAR ölçülerinin doğruluk araştırması ve nokta seyrekleştirmesi

Yavuz Selim ŞENGÜN, Rasim DENİZ

Özet


Yapay Açıklıklı Radar İnterferometrisi (InSAR), yeryüzü topografyasının ve  deformasyonun belirlenmesi için yeni bir jeodezik tekniktir ve yersel ölçümlere ihtiyaç duymaz. InSAR ölçü sadece uydu bakış doğrultusunda bilgi verir. Bu ölçüler yörünge, topografya veya atmosfer kaynaklı hataları içerisinde barındırabilir. Bu ölçülerin doğruluğu İzmit Depremi örnek verisi üzerinde test edilmiştir. İzmit depremiyle ilgili olarak bu bölgedeki GPS noktalarındaki ölçümlerle aynı noktalardaki InSAR ölçüleri karşılaştırılmış, aradaki fark yaklaşık ±4 cm bulunmuştur. InSAR ölçülerinin çözülmesi sırasında başlangıç noktası kaynaklı hatalardan kurtulabilmek amacıyla aynı noktalar arasındaki göreli farklar incelenmiştir. Bu durumda farkların ortalaması ±2 cm’dir. Aradaki farkın nedeninin hem GPS hem de InSAR’ın kendi içerisinde barındırdığı hata kaynakları hem de GPS ölçülerinin deprem sonrası hareketleri içermemesine rağmen, InSAR ölçülerinin elde edildiği deprem sonrasına ait görüntünün depremden 1 ay sonrasına ait olması nedeniyle deprem sonrası hızlı hareketleri içermesi olduğu değerlendirilmiştir. InSAR ölçüleri çok yoğun olması nedeniyle, hesaplama yükü çok ağırdır. Ayrıca bu ölçülerin GPS ve nivelman gibi başka jeodezik yöntemlere ait ölçü gruplarıyla kullanılmaları durumunda çok baskın olmaktadırlar. Bu nedenle seyrekleştirilmelerine ihtiyaç vardır. InSAR ölçülerinin seyrekleştirilmesi üzerine yeni bir algoritma geliştirilmiş, bu algoritmanın sık kullanılan quadtree algoritması ile karşılaştırması yapılmıştır. Yeni algoritmanın quadtree algoritmasına göre InSAR veri kümesini 2/3 oranında daha az noktayla daha doğru bir şekilde temsil ettiği hesaplanmıştır. Bu seyrekleştirme algoritmasının yapılacak çalışmalarda kullanılabileceği değerlendirilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: GPS, InSAR, doğruluk, nokta seyrekleştirme.

 


Tam Metin: PDF