İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 5 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Tedarikçi-alıcı etkileşimlerinde hizmetin değer yaratımı

D. Selcen Ö. AYKAÇ, Demet BAYRAKTAR

Özet


Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY), imalat, yöneylem, müşteri yönetimi ve dağıtım gibi değişik disiplinlerin ilgisini çekmiştir. Küresel tedarik, zaman ve kalite temelli rekabet, teknolojik gelişmeler ve çevresel belirsizlik unsurları sonucunda, TZY akademik araştırmalar için güncel bir başlık haline gelmiştir. Artan küresel rekabet, tedarik zinciri halkalarının birbirleri ile daha yakın koordinasyon sağlamasını ve kendilerini diğer halkaların konumlarını dikkate alarak daha iyi hizalamalarını gerektirmektedir.  Bu sebeple, tedarikçi-alıcı çiftlerinin yakından incelenmesi hayati önem taşımaktadır. Fiyat bir ürünün en önemli özelliği haline dönüştükçe karlılık düşmekte, rekabet avantajı azalmaktadır, buna ek olarak  bilişim teknolojilerinin tedarikçi-alıcı çiftlerinin daha yakın koordinasyonuna imkan tanımayan araçları geliştikçe, tedarikçiler ürünlerini sundukları hizmetler ile desteklemektedirler. Öyle ki, hizmet kalitesi, ürün kalitesinden daha önemli bir sipariş kazandıran olarak anılmaktadır. Ancak, hizmetler yolu ile farklılaştırma yakalanması zor bir kavramdır. Ürünlere eşlik ederek melez ürün oluşumuna katkıda bulunan hizmetler, tedarikçilerin rekabetçiliklerini daha da geliştirebilecekleri unsurlar arasında yer almaktadır. Ancak, alıcıların hizmetlere dair öznel beklentilerinin gelişimleri ve değişkenlikleri sebebi ile tedarikçiler sunumunda bulunacakları hizmet seviyesi gereklerini öngörmekte zorlanmaktadırlar. Bu çalışmanın hedeflediği amaçlar çeşitlidir. Hizmetlerin Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) içerisindeki önemini ortaya koyarak, tedarikçi-alıcı etkileşimlerinde katma değer yaratabilme kabiliyetlerini ortaya koymak bu amaçlardan ilkidir. Ayrıca, tedarikçilerin alıcılarının hizmet seviyesi gereklerini belirleyebilmeleri için Snell Kanunu’ndan yararlanılarak, tedarikçilere ışık tutacak bir model geliştirmek de amaçlanmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçi-alıcı etkileşimi, hizmetler, değer yaratımı.

Tam Metin: PDF