Cilt 8, Sayı 5 (2009)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Nanoteknolojide yerel olmayan çubukların burkulması ve başlangıç değer yöntemi PDF
Ayşegül TEPE, Reha ARTAN
İklim değişimi senaryosunun Türkiye üzerindeki etkilerinin modellenmesi PDF
Barış ÖNOL, Yurdanur S. ÜNAL, H. Nüzhet DALFES
Gazların termodinamiğinde kuantum ölçek etkileri ve yanal kuvvetler PDF
Coşkun FIRAT, Altuğ ŞİŞMAN
Ostenitik Paslanmaz Çeliklerde ilave ısı girdisinin distorsiyona etkisi PDF
Murat İhsan YILMAZ, H. Oktay BODUR
Yarı-rijit kiriş-kolon birleşimli ince levhalı bir çelik perdenin tersinir yükler altında davranışı PDF
Cüneyt VATANSEVER, Nesrin YARDIMCI
Ecemiş Fay Zonu'nun morfotektonik özellikleri ve morfometrik analizi PDF
Dilek ŞATIR ERDAĞ, Okan TÜYSÜZ, Serdar AKYÜZ
Tedarikçi-alıcı etkileşimlerinde hizmetin değer yaratımı PDF
D. Selcen Ö. AYKAÇ, Demet BAYRAKTAR
Harmanlama mekanizmasına dayalı referans değer ayarlayıcı PDF
Engin YEŞİL, Müjde GÜZELKAYA
Kutu kirişli köprülerin stokastik dinamik analizi PDF
Fevzi SARITAŞ, Zeki HASGÜR
Asenkron makinelerde stator yalıtım arızasının koherens analizi ile belirlenmesi PDF
Hasan Murat UÇAR, Emine AYAZ, Serhat ŞEKER
Doğrusal ayrıştırılamaz sınıflama problemleri için yeni bir yapay sinir ağı modeli PDF
İbrahim GENÇ, Cüneyt GÜZELİŞ
Alternatif bir ergitici olarak mikrogranitin sırlı porselen karo bünyelerde kullanım olanaklarının araştırılması PDF
Kağan KAYACI, Mustafa ERDOĞAN
Ostenitik Paslanmaz Çeliklerde ilave ısı girdisinin distorsiyona etkisi PDF
Murat İhsan YILMAZ, H. Oktay BODUR
Kilitlenebilir denetimsel gözetleyicilerin performansının iyileştirilmesi PDF
Özgür Turay KAYMAKÇI, Salman KURTULAN
Basitleştirilmiş kazıklı radye hesabı PDF
Sebahat GÖK, Ergün TOĞROL
Adapazarı zeminlerinin dinamik davranış özellikleri PDF
Zülküf KAYA, Ayfer ERKEN
Gaz transportunda kuantum ölçek etkileri PDF
Zehir Fatih ÖZTÜRK, Altuğ ŞİŞMAN


ISSN: 1307-167X