İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 5 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Alternatif bir ergitici olarak mikrogranitin sırlı porselen karo bünyelerde kullanım olanaklarının araştırılması

Kağan KAYACI, Mustafa ERDOĞAN

Özet


Seramik karolar, içinde yaşadığımız konutlarda yer ve duvar yüzeylerinde kaplama malzemesi olarak kullanılan inorganik malzeme içerikli ürünlerdir. Seramik karolar gelişen teknoloji ile sırlı-sırsız, duvar-yer-granit (porselen), iç-dış mekan olmak üzere çeşitli sınıflarda üretilmektedir. Bu çalışmada Bilecik-Karaköy civarındaki mikrogranitin atritör değirmende farklı sürelerde öğütülmüş halinin sırlı porselen bünyelere katılarak kullanım olanakları araştırılmıştır. Bilindiği üzere mikrogranitler ana olarak alkali feldspat, plajioklas ve kuvars minerallerinden oluşmaktadır. Holokristalen dokuda, orta kaba taneli, açık bej, gri ve beyaz renk tonlarında bulunabilen derinlik kayalarıdırlar. İlk olarak mikrogranit hammaddesi laboratuar tipi jet değirmende 20 dak. öğütülmüş, daha sonra bu çamur laboratuar tipi atritör değirmende 270 dak. öğütülerek etüvde kurutularak toz haline getirilmiştir. 270 dak. öğütülerek hazırlanmış malzeme standart sırlı granit porselen bünye içerisine %8, %12, %16 ve %20 katılarak bünyelerin endüstriyel rulolu fırınlarda 1200ºC-49 dak. pişirimleri yapılmıştır. Pişirim sonrası bünyelerin, bulk yoğunluk, pişme küçülmesi (%), su emme (%), pişmiş mukavemet (N/mm2) ve Renk L, a ve b değerleri belirlenmiş standart bünye ile mukayeseleri yapılmıştır. Bünyelerin termal davranışları DTA-TG (Diferansiyel Termal Analiz-Termogravimetri) analizi, Faz analizleri ise XRD (X-ray Difraktometre) ile belirlenmiştir. Tüm bünyelerin mikroyapısal incelemeleri SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) ile yapılmıştır. Sonuç olarak çok ince öğütülerek bünyelerde kullanılan mikrogranit malzemesinin çok iyi bir ergitici malzeme olduğu ve bünye içerisinde kullanılan diğer ergitici malzemelerin oranını %60’lara yakın azalttığı ortaya çıkmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Mikrogranit, atritör değirmen, feldspat, pişirim, elektron mikroskobu.

Tam Metin: PDF