İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 5 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kilitlenebilir denetimsel gözetleyicilerin performansının iyileştirilmesi

Özgür Turay KAYMAKÇI, Salman KURTULAN

Özet


Son otuz yıl içerisinde bilgisayar, haberleşme ve elektronik teknolojisindeki hızlı gelişimin bir sonucu olarak yeni bir tür dinamik sistem ortaya çıkmıştır. Öyle ki bu tür dinamik sistemler incelendiğinde, büyük bir bölümünün çoğu zaman tamamının ayrık, zamandan bağımsız değişkenlerle kontrol edildiği görülmektedir. Üretim sistemleri, bilgisayar sistemleri, haberleşme sistemleri, hava trafik sistemleri gibi birçok sistem bu tür sistem sınıfına girmektedir. Bu tür sistemlerin davranışı genellikle eş zamansız olarak oluşan ayrık olaylara bağlı olarak değişir. Bu özellikleri nedeniyle bu sistemler Ayrık Olay Sistemleri olarak adlandırılmaktadır. Ayrık olay sistemi çok fazla olası kilitlenme içerdiğinde denetimsel gözetleyici olarak en az kısıtlamalı kilitlenmesiz çözümü seçmek tutucu bir çözüm oluşturabilir. O zaman toplam performansı arttırmak için kilitlenmesiz olma koşulunu esnetmek kaçınılmaz bir olgudur. Diğer bir taraftan tam başarımlı çözümü denetimsel gözetleyici olarak seçmek bazı olası kilitlenmelerden dolayı ciddi sistem arızalarına sebebiyet verebilir. O zaman bu iki sonucu bağlayan bir denetimsel gözetleyiciye ihtiyaç vardır. Bu yüzden bu çalışmada optimizasyon yaklaşımını kullanarak kilitlenme ve başarım arasındaki denge araştırılmıştır. İlk olarak kilitlenme ve başarılara karşılık gelen kelimelerin nümerik değerlerine dayanan yeni bir performans ederi ortaya çıkartılmıştır. Önerilen formülasyon klasik optimizasyon yaklaşımını barındıran temel değiş tokuş özelliğine sahiptir. Aynı zamanda istenilen işaretli dili olabildiğince üreten optimal kilitlenebilir çözümü araştıran yeni bir algoritma önerilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Ayrık olay sistemleri, kilitlenme, düzenli diller, performans değerlendirme.

Tam Metin: PDF