İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 5 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Basitleştirilmiş kazıklı radye hesabı

Sebahat GÖK, Ergün TOĞROL

Özet


Birçok projede, taşıma gücü problemi sebebiyle değil oturma miktarları kabul edilebilir sınır değerleri aştığı için radye temelin altında oturmayı azaltıcı kazıklar kullanmak ekonomik bir gereklilik haline gelmiştir. Bu sistemlerin sık kullanılır olması, zamanla oturmayı azaltıcı kazıklar tanımlamasının “kazıklı radye temel” gibi daha geniş bir tanımlamaya dönüşmesine neden olmuştur. Klasik yöntemlerde, kazıklı temel hesabı, yapı yükünün tamamının kazıklar tarafından taşındığı kabulüne göre yapılmaktadır; fakat radyenin zemine temas ettiği durumda, yapı yükü radye ve kazık grubu arasında paylaşılarak zemine aktarılır. Kazıklı radye temel, radye (veya kazık başlığı) ve kazıklardan oluşan iki sistemin birleştirilmesi ile oluşmaktadır. Bu çalışmada önerilen hesap yönteminde, yapı yükünün, radye ve kazıklar tarafından paylaşılarak taşınacağı kabul edilmekte, farklı paylaşım oranlarına göre radyenin ve kazık grubunun oturmaları ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Kazık grubunun oturma hesabında eşdeğer radye yönteminden yararlanılmaktadır. Kazık boyu, eşdeğer radye seviyesindeki gerilmenin jeolojik yükün % 20’sinden küçük veya eşit olması şartına bağlı elde edilmektedir. Çeşitli Qkazık/Qtoplam oranları için elde edilen oturma miktarları karşılaştırılarak, radye ve kazık grubunun oturmalarının eşit olduğu paylaşım oranı belirlenmektedir. Elde edilen sonuç, bir yandan oturma miktarını vermekte, öte yandan kazık boyunun belirlenmesini sağlamaktadır. Önerilen hesap yöntemi 2 farklı örnekte uygulanmış ve Plaxis 3D Foundation yazılımı ile de sonlu eleman çözümleri yapılmıştır. Basitleştirilmiş kazıklı radye hesabının, oturma analizi için uygun sonuçlar verdiği görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Kazıklı radye temel, basit hesap yöntemi, eşdeğer radye yöntemi.

Tam Metin: PDF