İTÜDERGİSİ/d, Cilt 7, Sayı 2 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Çimentolu malzemelerin otojen deformasyonu ve kırılma parametreleri: Agrega tür ve boyutunun etkisi

Burcu AKÇAY, Mehmet Ali TAŞDEMİR

Özet


Yüksek performanslı çimentolu malzemelerde erken yaşlarda oluşan otojen deformasyonu önlemek için önceden suya doyurulmuş hafif agregalar su rezervuarı olarak kullanılabilir. Sabit bir düşük su/çimento oranına sahip silis dumanı katkılı çimento hamurunun otojen deformasyonunu önlemek için, hacimce %30’u normal veya hafif agrega ile yer değiştirildi. Kullanılan agrega cins ve tane boyutunun oluşturulan kompozitlerin kırılma enerjisi, karakteristik boy ve kiriş açıklık ortası en son sehime olan etkileri incelendi. Sonuçlar, normal agregaların rijitliğinin çimento hamuruna göre yüksek olması sayesinde otojen deformasyonu bir miktar kısıtlarken, hafif agregaların çimento hamuruna su sürükleyerek otojen deformasyonu önlediğini gösterdi. Çimento hamuruna hafif agrega ilave edilmesiyle hidratasyon derecesi özellikle erken yaşlarda arttı. İnce hafif agrega ilavesiyle su rezervuarları hamur fazı içerisinde daha yakın dağılarak iyi bir içsel kürleme sağladı. Böylece, ince hafif agrega ile çimento hamurunun hidratasyon derecesi iri hafif agrega ilavesine göre daha yüksek bulunmuştur. Aynı zamanda içsel kürlemenin çimento hamurunun hidratasyon derecesini de artırdığı bulundu. Ayrıca, ince hafif agrega kullanımının iri hafif agregaya göre belirgin şekilde çimento hamurunun otojen deformasyonunu azalttığı belirlendi. İnce hafif agregalı kompozitlerin kırılma enerjisi, kirişin açıklık ortasındaki son sehim değeri, yarılmada çekme dayanımı ve basınç dayanımının iri hafif agregalı kompozitlere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Normal agrega kullanımı ile kompozitlerin kırılma ve mekanik özelikleri artarken hafif agrega kullanımı ile azalmalar görüldü. Diğer yandan hafif agregalı kompozitlerin sünekliği çimento hamuruna göre daha yüksek bulundu.

 

Anahtar Kelimeler: Agrega tane boyutu, hafif agrega, içsel kür, kırılma enerjisi, otojen deformasyon, süneklik.

 


Tam Metin: PDF