İTÜDERGİSİ/d, Cilt 6, Sayı 5-6 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Coğrafi veri seçim işlemi sonuçlarının değerlendirilmesinde hata matrisinin kullanımı

Bülent ÇETİNKAYA, Gönül TOZ

Özet


Bilgi sistemlerinin yoğun olarak kullanıldığı günümüzde, Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) ve CBS’nin temel bileşenlerinden coğrafi verilere olan ihtiyaç, artarak devam etmektedir. Coğrafi verilerin üretimi, CBS bileşenleri arasında en çok zaman ve maliyet gerektiren işlemi oluşturmaktadır. Dolayısıyla coğrafi veri üreticileri için, üretim süreçlerinin otomasyonu son derece önem taşımaktadır. İstenilen nitelik ve içerikteki coğrafi veriler, daha yüksek mekânsal çözünürlüğe sahip coğrafi verilerin bulunması durumunda bu verilerden türetme yolu ile üretilebilir. Türetilen coğrafi verilerin doğruluğu, CBS içindeki veriyi ve dolayısıyla analiz sonuçlarını doğrudan etkilediğinden, basılı haritalardaki durumlarından daha da önemli hale gelmektedir. Bilgisayar destekli harita üretim tekniklerin kullanımı ile birlikte, genelleştirme işlemleri sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılacak yeni yöntemlere olan gereksinim, kendini belirgin olarak göstermektedir. Hata matrisi, raster verilerle yapılan sınıflandırma işlemlerinin doğruluk analizlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada; hata matrisinin, türetme coğrafi veri üretim amaçlı gerçekleştirilen coğrafi veri seçim işlemi sonuçlarının değerlendirmesinde kullanımı irdelenmiştir. Türetme coğrafi verilerin üretiminde gerçekleştirilen coğrafi veri seçimi, aslında bir tür sınıflandırma işlemidir. Coğrafi detaylar, “seçilen” ve “seçilmeyen” şeklinde iki ayrı sınıfa ayrıştırılmaktadır. Hata matrisinin, coğrafi veri otomatik seçim sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanımı bir uygulama ile gerçekleştirilmiştir. Hata matrisinin, yapılan seçim işlemi sonucu ve doğruluğu hakkında yansız ve kapsamlı bir değerlendirme sunduğu ve bu amaçla kullanılabileceği görülmüştür. Hata matrisinin, seçim işlemini doğrudan etkileyen en iyi seçim ölçütlerinin belirlenmesinde de kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi veri, seçme ve eleme, doğruluk, hata matrisi.


Tam Metin: PDF