İTÜDERGİSİ/d, Cilt 6, Sayı 5-6 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Sinyal eşleme yöntemi kullanılarak kazık süreklilik deneylerinin değerlendirilmesi ve kazık kalitesinin belirlenmesi

Aykut ŞENOL, Güney DENEÇ

Özet


Bu çalışmada, bir toplu konut inşaatında kazıklı temel olarak inşaa edilen temellere, tahribatsız kazık süreklilik deneyleri uygulanmış ve Hollandalı Profound firması tarafından geliştirilen “TNOWAVE: SITWAVE” programı ile kazık sürekliliği ve imalat kalitesi incelenmiştir. Süreklilik deneyleri yapıldıktan sonra kontrol amacı ile sinyal eşleme “signal matching” programı kullanarak, daha emin sonuçlara ulaşmak mümkündür. Analizde test sinyalleri ile referans sinyalleri eşleştirilir ve arazideki yaklaşık kazık şekline ulaşılır. Böylece arazideki kazık üzerindeki kusurları net bir biçimde görebilmek mümkün olabilmektedir. Esenyurt’ta bir toplu konut inşaatındaki, 191 kazık üzerinde yapılan tahribatsız düşük deformasyonlu süreklilik deneylerinden elde edilen sinyaller, sinyal eşleme programı yardımı ile analiz edilmiş ve “hız-zaman” grafikleri çizilmiştir. Analiz ile kazığın kesiti hakkında büyük bir yaklaşıklık ile bahsedilen kusurları saptamak mümkün olmuştur. Kazık kesitindeki genişlem, kazık performansını olumsuz yönde etkileyecek bir faktör değildir. Ayrıca bu etki kazığın çevre sürtünmesi ile taşınan yükü arttıran bir etken olduğu için, kazık kesitindeki genişlemeler fazla dikkate alınmamaktadır. Buna karşın kazık kesitindeki daralmalar, kazık performansını olumsuz yönde etkileyebileceği için, mevcut kazığın yerine yeni bir kazık yapılması veya ilave kazık imalatı gibi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada süreklilik deneyi yapılmış kazıkların sinyal eşleme yardımı ile tekrar kontrol edilmesi, kazıkların güvenilirliğinin teknik olarak irdelenmesi, gerekirse kusurlu kazıklarda düzeltme önerilebilmesi ve böylece kazık imalat kalitesinin daha iyi belirlenebilmesi hedeflenmiştir. Sonuç olarak, 15 m boyunda 0,50 m çapında imal edilen 191 tane kazık üzerinde herbir kazık için kazık boyu üç eşit kısıma ayrılarak, (0-5)m, (5-10)m ve (10-15)m olacak şekilde, kazık alt, orta ve üst kısmını göz önüne alacak şekilde üç ayrı değerlendirme yapılmış ve bu noktalar arasında kazık kesitinde meydana gelen genişleme ve daralmalar ele alınıp, incelenmiş ve kazık kalitesi değerlendirilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Süreklilik deneyi,  sinyal eşleme, gerilme dalga teorisi.

 


Tam Metin: PDF