İTÜDERGİSİ/d, Cilt 6, Sayı 5-6 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türkiye sularına uygun bir balıkçı gemisinin akım görüntüleme deneylerinin analizi

Muhsin AYDIN, Aydın ŞALCI

Özet


Bu çalışmada, Türkiye sularına uygun olarak geliştirilmiş olan balıkçı gemilerinden 148/1 kodlu ana balıkçı gemisinin 148/1C kodlu modelinin yüklü (1.00xT) ve aşırı yüklü (1.25xT) yükleme durumlarındaki akım görüntüleme deneyleri, iplikçik yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneylerde kullanılan bu modelin a geometrik benzerlik oranı 25/3, L boyu 2.4 m ve CB blok katsayısı ise 0.378’dir. Deneyler, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinin Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarındaki Sirkülasyon Kanalı Ünitesinde takıntılı ve model pervaneli olarak yapılmıştır. Akım görüntüleme maddesi olarak kullanılan iplikçikler, orlon iplikten hazırlanmıştır. Modelin iskele tarafındaki, 10 posta sisteminde; 0, Dümen Ekseni, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.5, 9, 9.5 ve 10 nolu posta çizgileri üzerine 1 mm çaplı ve 25 mm uzunluklu çiviler, başları sınır tabaka dışında kalacak ve yüzeye dik olacak şekilde uygun aralıklarla çakılmıştır. Sınır tabaka içindeki iplikçikler bordo renkli, sınır tabaka dışındaki iplikçikler ise turuncu renkli olarak seçilmiştir. Bu iplikçiklerin boyları da [25-40 mm] arasında değişmektedir. Yüklü durumdaki deneyler 110 akım potansiyometre değerinde (vm=1.4 m/s; Vs=8 knot) ve 0, 50 ile 55 pervane potansiyometre değerlerinde (RPSm=0, 29.4, 32.3; RPSs=0, 10.2, 11.2) yapılmıştır. Aşırı yüklü durumda ise 110 akım potansiyometre değerinde (vm=1.4 m/s; Vs=8 knot) ve 0 ile 55 pervane potansiyometre değerlerinde (RPSm=0, 32.3; RPSs=0, 11.2) yapılmıştır. Tüm bu deney koşullarında, dijital fotoğraf makinesi ile çekilen deney fotoğraflarının bilgisayar ortamında değerlendirilmesi sonucunda elde edilen bulgular maddeler halinde sıralanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Akım görüntüleme deneyi, akım görüntüleme yöntemleri, balıkçı gemisi.


Tam Metin: PDF