İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 1 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Telsiz vericilerinin çoklu yansımalı ortamlarda sayısının ve yerlerinin tespit edilmesi

Uğur SARAÇ, Tayfun AKGÜL, F. Kerem HARMANCI

Özet


Yön bulma işlemi kısaca DF (Direction Finding, Yön Bulma) veya AOA (Angle of Arrival, Geliş Açısı) olarak ifade edilmektedir. Antenler, alıcı, sayısal kart ve bilgisayardan oluşan sisteme de DF (Direction Finding, Yön Bulma) sistemi denmektedir. DF sistemi tek olarak sadece vericilerin yönünü tespit edebilmektedir. Eğer amaç vericilerinin konumunun belirlenmesi ise ortamda en az iki DF sistemi bulunması gerekmektedir. Bu çalışmada telsiz vericilerinin sayılarının ve yerlerinin tespiti için yeni bir yöntem önerilmiştir. Telsiz vericilerinin sayısının ve yerinin tespitinde MDL (Minimum Description Length, Minimum Tanımlama Uzunluğu) tabanlı ITC (Information Theoretic Criteria) algoritması ile önce ortamdaki yol sayısının daha sonra MUSIC (Multiple Signal Classification, Çoklu İşaret Sınıflandırma) algoritması ile vericilerin yönlerinin belirlenmesi önemli bir aşamadır. MUSIC spektrumundaki her bir tepe her bir yolun geliş açısına karşılık gelecektir. Fakat çoklu yansımalı ortamlarda bir vericiden birden fazla yoldan işaret yayılacağından DF için ek çalışmalar gerekecektir. MVBF (Minimum Variance Beamforming, Minimum Varyans Huzme Şekillendirme) huzme şekillendirme algoritması kullanılarak her yoldan gelen işaretlerin zaman ekseni verileri elde edilir ve aralarındaki korelasyon katsayıları hesaplanır. Bu korelasyon katsayıları kullanılarak işaretlerin aynı kaynaktan yayılıp yayılmadıklarına karar verilir. Böylece verici sayısı ve onların yönleri tespit edilmektedir. Performans analizleri gerçek zamanlı deneylerle elde edilerek sunulmaktadır. Önerilen tekniğin etkinlik testi, tam yansımasız oda içerisinde iki kaynaklı denemelerle gerçekleştirilmiştir. Dış ortamda da başarılı denemeler yapılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: DF, dizilim anten, huzme şekillendirme, yön tespit.


Tam Metin: PDF