Cilt 9, Sayı 1 (2010)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Esnek-mafsallı robot kolun yüksek dereceli kayma kipli kontrolu PDF
Aydemir ARISOY, Metin GÖKAŞAN, O. Seta BOĞOSYAN
Mobil robotlarda davranış birleştirme için yeni bir yöntem PDF
Cengiz TEYMUR, Hakan TEMELTAŞ
Yapısal olmayan belirsizliğe sahip sistemler için P ve PI kontrolör tasarımı PDF
Nevra BAYHAN, Mehmet Turan SÖYLEMEZ
Ayrık Olay Sistemlerinin kontrolü için bir modelleme ve gerçekleme yöntemi PDF
İbrahim Tolga HASDEMİR, Salman KURTULAN, Leyla GÖREN
TITO sistemleri kararlı kılan sabit köşegen kontrolörler PDF
İlker ÜSTOĞLU, Mehmet Turan SÖYLEMEZ
Doğrusal fazlı/sırayla uyarılan, periyodik dipol dizilerinin frekans ve zaman domeni karakteristikleri PDF
Çağatay ULUIŞIK, Ercan TOPUZ, Levent SEVGİ
Dielektrik yüklü metalik dalga kılavuzları için ters saçılma uygulamaları PDF
Serkan ŞİMŞEK, Ercan TOPUZ
OFDM modülasyonu kullanan yüksek başarımlı sıralı kafes kodlar ve bileşen serpiştirmeli dik tasarımlar PDF
Kenan AKSOY, Ümit AYGÖLÜ
Telsiz vericilerinin çoklu yansımalı ortamlarda sayısının ve yerlerinin tespit edilmesi PDF
Uğur SARAÇ, Tayfun AKGÜL, F. Kerem HARMANCI
Yüksek hızlı sayısal FIR filtrelerinin tasarımında alan optimizasyonu algoritmaları PDF
Levent AKSOY, Ece Olcay GÜNEŞ
Üç fazlı asenkron motorlarda sıcaklık dağılımının çıkartılarak tasarım optimizasyonunun yapılması PDF
Filiz GÜRGÖZE, A. Faik MERGEN
Bir güç sisteminde Hopf çatallanmaları ve salınımların sönümlendirilmesi PDF
Yaşar KÜÇÜKEFE, Adnan KAYPMAZ
Li-iyon polimer pillerde sağlamlık durumu değerlendirmesi PDF
Tevhit Cem KAYPMAZ, R. Nejat TUNCAY
Düşük güçlü çok seviyeli CMOS sınıflandırıcı devresi PDF
Merih YILDIZ, Serdar ÖZOĞUZ, Shahram MINAEI
Raylı toplu taşıma sistemlerinde boşta gitme noktalarının optimizasyonu PDF
Süleyman AÇIKBAŞ, Adnan KAYPMAZ, Mehmet Turan SÖYLEMEZ
İletken cisimlerin şekillerinin belirlenmesi için analitik devama dayalı yeni bir yöntem PDF
Mehmet ÇAYÖREN, İbrahim AKDUMAN


ISSN: 1307-167X