İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 1 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Doğrusal fazlı/sırayla uyarılan, periyodik dipol dizilerinin frekans ve zaman domeni karakteristikleri

Çağatay ULUIŞIK, Ercan TOPUZ, Levent SEVGİ

Özet


Doğrusal fazlı/sırayla uyarılan periyodik dipol dizilerinin frekans ve zaman domeni yanıtları, Floquet dalga ve eleman-eleman toplama gösterilimleri kullanılarak incelenmiştir. Her bir dipolün katkısının ayrı ayrı hesaplanıp toplanması ile bulunan eleman-eleman toplama yönteminin yakınsaklık özelliklerini iyileştiren bir formülasyon geliştirilmiştir. Periyodiklik özellikleri kullanılarak, dizinin toplam ışınım alanı için Floquet dalgaları ve sonsuz periyodik bir dizinin sonlandırılmasının etkilerini karakterize eden uç kırınım bileşenlerini içeren alternatif bir formülasyon elde edilebilir ve biri diğerine göre kaydırılmış ve uygun şekilde ağırlaştırılmış iki yarı-sonsuz çizgisel periyodik dizinin farkını alarak sonlu çizgisel diziler modellenebilir. Yukarıda değinilen yaklaşım literatürde incelenmiştir, bu çalışmada önerilen ve yapay açıklık yaklaşımı adı verilen yöntemde ise, Lz kadar kaydırılmış dizinin bir P(x,y,z) gözlem noktasında oluşturacağı alan, diziyi kaydırmak yerine gözlem noktasını zıt yönde kaydırarak, orijinal kaydırılmamış dizinin bir P’(x,y,z-Lz) sanal gözlem noktasında oluşturacağı alan bulunarak hesaplanmaktadır. Önerilen bu yapay açıklık yaklaşımı, çizgisel dipol dizilerinin süperpozisyonu alınarak elde edilebilen her türlü düzlemsel ve üç boyutlu dipol dizisinin etkin biçimde modellenmesinde de kullanılmıştır. Işınım yapan, yapmayan ve kırınan dalga bileşenleri cinsinden ifade edilen Floquet dalga gösteriliminin etkinliğini göstermek için sayısal örnekler verilmiş ve bu sonuçlar eleman-eleman toplama yöntemi ile karşılaştırılıp doğrulanmıştır. Dipollerin geniş bantlı kaynak fonksiyonlarıyla sürüldüğü durumda karşılaşılan konvolüsyon integrallerinin hesaplanması için kaynak fonksiyonuna genlik ve süreleri adaptif biçimde belirlenen parça parça sürekli bir dizi dikdörtgen darbe ile yaklaşıklık yapılmasına dayanan analitik bir yöntem geliştirilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Green fonksiyonu, Floquet dalgalar, faz farklı anten dizileri, periyodik diziler.


Tam Metin: PDF