İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 1 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Dielektrik yüklü metalik dalga kılavuzları için ters saçılma uygulamaları

Serkan ŞİMŞEK, Ercan TOPUZ

Özet


Kısmen dielektrik yüklü dalga kılavuzları çok sayıda mikrodalga cihazında kullanılmaktadır. Kısmen dielektrik yüklü dikdörtgen dalga kılavuzları ile malzemelerin karmaşık dielektrik geçirgenliklerinin ve dielektrik yüklü metalik dalga kılavuzlarında propagasyon karakteristiklerinin belirlenmesi birçok mühendislik uygulamasında önemlidir. Bu çalışma bahsedilen her iki alandaki mevcut literatüre katkı yapılmasını amaçlamaktadır. Dielektrik yüklü metalik dalga kılavuzları için yansıma iletim ölçmeleri ile malzemelerin karmaşık dielektrik geçirgenliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmış olan çalışmalar nispeten basit durumları içermektedirler. Bu çalışmada, dikdörtgen dalga kılavuzu içerisine yerleştirilen sütun şeklindeki dielektriğin geçirgenliğinin belirlenmesi ters saçılma problemi olarak formüle edildi ve literatürdeki sınırlamalar ortadan kaldırıldı. Oldukça esnek ve genel tipteki problemleri içerecek şekilde, doğru ve sayısal olarak verimli bir algoritma verildi. Aynı zamanda bu çalışmada, kayıpsız periyodik yapılardaki birim hücrenin Genelleştirilmiş Saçılma Matrisi için bir sakınım ilişkisi ortaya konuldu. Bu sakınım ilişkisi, tek Floquet modlu bölge içerisinde yer alan iletim/durdurma band geçiş frekanslarını doğru olarak kestiren yeni bir yöntem sağlamaktadır. Bu yöntem iletim durdurma band bölgeleri verilen/ölçülen periyodik yapıyı kullanarak belirli topolojiler için birim hücre boyutlarının belirlenmesi ters problemine uygulanabilir niteliktedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Karmaşık dielektrik geçirgenlik, periyodik yüklü dalga kılavuzu.


Tam Metin: PDF