İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 1 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

OFDM modülasyonu kullanan yüksek başarımlı sıralı kafes kodlar ve bileşen serpiştirmeli dik tasarımlar

Kenan AKSOY, Ümit AYGÖLÜ

Özet


 

Bu çalışmada, OFDM için yüksek başarımlı sıralı kafes kodlar ve bileşen serpiştirmeli dik tasarımlar (TC-CIOD) önerilmektedir. OFDM’in başarımını arttırmak için bileşen serpiştirici ve kafes kod birlikte kullanılmıştır. Sistemde kullanılan bileşen serpiştirici, işaret uzayı çeşitlemesi sağlamakta ve geniş bantlı kanallarda sistemin kod sözcük hata olasılığı (CER) başarımını iyileştirmektedir. İki verici antenli durumda, önerilen sistemin kod sözcük çiftleri arasındaki ikili hata olasılığı (PEP) çözümlenmiş ve elde edilen sonuçlardan sistemin tam uzaysal ve yüksek çok-yollu çeşitleme kazancı sağladığı belirlenmiştir. Eş kafes kullanıldığında, TC-CIOD kodlar, Gong ve Letaief (2003)'in önerdiği çift-simge serpiştirmeli sıralı kafes kod ve uzay-zaman blok kodlara (TC-STBC) göre dört kat fazla çeşitleme kazancına erişebilmektedir. Gong ve Letaief (2003) tarafından önerilen TC-STBC sistemde kafes kod ile STBC arasındaki serpiştirici göz ardı edildiğinden elde edilen sonuçlar kafes kod çıkışındaki simgelerin çiftler halinde serpiştirildiği duruma eşdeğerdir. Bu referans sistem için çift-simge serpiştirmeli TC-SBTC isimlendirmesi kullanılmıştır. Serpiştiricinin TC-STBC’nin erişebildiği çeşitleme kazancı üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için, çift-simge serpiştirmeli TC-STBC durumunda geçerli olan sonuçlar, simge serpiştirmeli duruma genişletilmiştir. PEP çözümlemesi sonuçları kullanılarak yapılan ve kod sözcük hata olasılığı üst sınırını enküçülten bilgisayar destekli kafes kod aramayla, TC-CIOD için eniyileştirilmiş 4, 8, 16, ve 32-durumlu 2/3 kodlama oranlı 8-PSK kafes kodlar belirlenmiştir. Bilgisayar destekli benzetim sonuçlarına göre 4, 8, 16 ve 32-durumlu kafes kod kullanıldığında önerilen TC-CIOD sistemi, referans TC-STBC'ye (Gong ve Letaief, 2003) göre 10-3’lük CER'de, sırasıyla, yaklaşık 10.7 dB, 10.2 dB, 4.8 dB ve 4.2 dB  ek işaret-gürültü oranı (SNR) kazancı sağlamaktadır. TC-STBC ile karşılaştırıldığında, önerilen sistemin sağladığı yüksek SNR kazancı, kodlama ve kod çözme işlem karmaşıklığındaki küçük bir artışla mümkün olmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: OFDM, uzay-zaman kodlama, çok-yollu çeşitleme, bileşen serpiştirme.


Tam Metin: PDF