Yazar Detayları

AĞAR, Emine

 • Cilt 4, Sayı 1 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Asfalt film kalınlığının bitümlü karışımların yaşlanmasına etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 4, Sayı 1 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Bitümlü kaplamalarda düşük sıcaklık çatlaklarının incelenmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 4, Sayı 2 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Esnek üstyapılarda mekanik özelliklerin yapay sinir ağları kullanılarak geri-hesaplanması
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 6 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Bitümlü karışımların gerilme-şekil değiştirme davranışı
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 6 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Bitümlü sıcak karışımlarda tekerlek izi oluşumunu etkileyen faktörler ve azaltmaya yönelik öneriler
  Özet  PDF
 • Cilt 9, Sayı 6 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Türkiye Otoyol Ağı için üstyapı performans tahmin modellerinin geliştirilmesi
  Özet  PDF


ISSN: 1307-167X