Yazar Detayları

DEMİRAY, Hilmi

  • Cilt 2, Sayı 4 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Akışkanla dolu yarıçapı değişken elastik tüplerde zayıf nonlineer dalgalar
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X