Yazar Detayları

UÇAROĞLU, Selnur

  • Cilt 1, Sayı 2 (2002) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Otomotiv endüstrisi zararlı atıklarının solidifikasyonu ve geri kazanımı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X