Yazar Detayları

AĞDELEN, Zafer

  • Cilt 2, Sayı 4 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    İnsan kaynakları yönetiminin firma finansal performansı üzerindeki etkisi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X