İTÜDERGİSİ/d, Cilt 10, Sayı 4 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Conta bağlantılı PVC boruların deformasyon davranışının laboratuvar deneyleri ile belirlenmesi

Müge BALKAYA, Ahmet SAĞLAMER, Ian D. MOORE

Özet


Gömülü boru hatlarının bağlantı yerlerinde karşılaşılan hasarlar, tüm boru sisteminin davranışını olumsuz yönde etkileyebilecek önemli sorunlara yol açabilir. Hasarlı boru bağlantılarında meydana gelen su sızıntısı ve buna bağlı olarak boru etrafındaki zeminde meydana gelen erozyon, zamanla borularda göçmeye neden olan en yaygın problemlerden biridir. Bu nedenle, boru bağlantılarının tasarımı, boruların uzun ve kısa dönemli davranışını büyük ölçüde etkileyen önemli bir konudur. Ancak, boru bağlantılarının boru hattı boyunca en kritik noktalardan biri olmasına ve boru performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip olmalarına rağmen, boru ve conta arasındaki etkileşimin modellenmesindeki zorluk nedeniyle bu konu üzerinde çok sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, boru ve conta arasındaki sürtünme, boruların birbiri içine itilme boyu ve ek yerinde meydana gelen dönmenin boru davranışı üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla conta bağlantılı bir PVC boru üzerinde laboratuar deneyleri ve sonlu elemanlar analizleri yapılmıştır. Deneyler, boruların birbiri içine itilmesi için gerekli itme kuvvetini ve boruların eğilme davranışını belirlemek amacıyla iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, aynı geometri ve malzeme özelliklerine sahip PVC boruların ABAQUS sonlu elemanlar programı kullanılarak modellendiği üç boyutlu sonlu elemanlar analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Deney sonuçlarıyla sonlu elemanlar analiz sonuçlarının karşılaştırılması, analizlerin boruların çeşitli şartlar altındaki temel fiziksel davranışını modellemekte başarılı olduğunu, ancak borularda üretim hataları ya da saklama koşullarındaki dikkatsizlikler nedeniyle ortaya çıkabilen boru en kesitlerinin tam dairesel olmaması durumunun boru davranışı üzerindeki önemli etkisini incelemenin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: PVC boru, boru bağlantısı, düşey yer değiştirme, eğilme.


Tam Metin: PDF