Cilt 10, Sayı 4 (2011)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Kuzey Anadolu Fay Sistemi Güney Kolunun Geyve-Gemlik arasındaki kesiminin tektonostratigrafik evrimi PDF
Bülent DOĞAN, Okan TÜYSÜZ
Zeminlerin yanal şişme basıncının belirlenmesi PDF
Hüsnü Korhan ÖZALP, Ahmet SAĞLAMER
Conta bağlantılı PVC boruların deformasyon davranışının laboratuvar deneyleri ile belirlenmesi PDF
Müge BALKAYA, Ahmet SAĞLAMER, Ian D. MOORE
Van Gölü havzasının temel yapısal unsurları, tektonik ve sedimanter evrimi, Doğu Türkiye PDF
Mustafa TOKER, A.M. Celal ŞENGÖR
Küçükçekmece Lagünü'nde (İstanbul) "Küçük Buzul Çağı" ve "Orta Çağ Ilık Dönemi" çökel kayıtları PDF
Sena AKÇER ÖN, Namık ÇAĞATAY, Mehmet SAKINÇ
Son 20 000 yılda Karadeniz ve Marmara Denizi'nde oluşan paleo-çevresel değişimler PDF
Ümmühan SANCAR, Namık ÇAĞATAY

MAKALE

Donatılı kil zemin üzerine oturan yüzeysel şerit temellerin taşıma kapasitesi PDF
Elif ÇİÇEK, Temel YETİMOĞLU, Erol GÜLER

ÇAĞRILI MAKALE

Lefkoşa surlariçi zeminlerinin özellikleri PDF
Cavit ATALAR, Braja M. DAS
Geoteknik mühendisliğinde yapay sinir ağı uygulamaları ve bir örnek: Zemin profilinin tahmin edilmesi PDF
Akın ÖNALP, Ersin AREL
Zemin mekaniğinin temelleri PDF
Ergün TOĞROL
Haliç'in zemin özellikleri - yeni bir değerlendirme PDF
Ergün TOĞROL, Yalçın EYİGÜN, Serkan KÜMAN, Ülkü Ebru YILDIRIM
Silindirik bir sıvı tankının oturma performansının belirlenmesi PDF
Berrak TEYMÜR, Erdem ÜNCÜ
Geoteknik bakış açısı ile özgün bir deprem hasar görebilirlik yönteminin geliştirilmesi PDF
S. Feyza ÇİNİCİOĞLU, İlknur BOZBEY, Sadık ÖZTOPRAK, M. Kubilay KELEŞOĞLU
Zemin büyütmesi ve yerel koşulların spektral ivmeye etkisi PDF
Recep İYİSAN, M. Emre HAŞAL
Galata Köprüleri ve Yeni Galata Köprüsü PDF
İbrahim ÖZEN


ISSN: 1307-167X