İTÜDERGİSİ/d, Cilt 10, Sayı 4 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Haliç'in zemin özellikleri - yeni bir değerlendirme

Ergün TOĞROL, Yalçın EYİGÜN, Serkan KÜMAN, Ülkü Ebru YILDIRIM

Özet


Haliç üstünde inşa edilen ve edilmekte olan Haliç Köprüsü, Yeni Galata Köprüsü, Haliç Metro Geçiş Köprüsü sondajlarından ve yapım sırasında elde edilen bilgiler, bu bölgedeki zeminlerin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilmesini sağlamaktadır. Membadan mansaba doğru bu köprüler Haliç Köprüsü, Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Yeni Galata Köprüsü olarak sıralanmaktadır. Yeni Galata Köprüsü kazıklarının girdiği çakıl tabakası, yaklaşık 80 m derinliktedir. Haliç Metro Metro Geçiş Köprüsü ekseninde kaya tabakasının derinliği, Azapkapı tarafında 55 metreden, Unkapanı tarafında 80 metreye alçalmaktadır. Yeni Galata Köprüsü kazıklarının oturduğu çakıl tabakası, Haliç Metro Geçiş Köprüsü yerindeki kaya tabakasına göre yatay olarak kabul edilebilir. Buna karşılık, Haliç Metro Geçiş Köprüsü’nün Unkapanı tarafında taban kayasında derin bir çukur bulunmaktadır. Böyle bir çukurun varlığı, Haliç’te kaya yüzeyinin enine ve boyuna doğrultudaki genel eğimlerine uymayan bir durum oluşturmaktadır. Kaya tabakaları çok yumuşak, kalın kil/silt tabakaları ile örtülüdür. Kıyılarda kalın şehir dolgusu bulunmaktadır. Yumuşak tabakaların üst yüzü hemen hemen yataydır ve bu durum zeminin yüksek su muhtevasını yansıtmaktadır. Likit limit kıvamında tabakalar, bir çanak şeklindeki taban kayasını doldurmaktadır. Haliç’in büyük ekseni boyunca kaya tabakasının derinliği, Haliç’in ağız kısmına doğru büyük bir eğimle alçalmakta ve 80 m kadar derinliğe ulaşmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Haliç (Golden Horn), yumuşak killi zeminler, çatlaklı ayrışmış kayalar.

Tam Metin: PDF