İTÜDERGİSİ/d, Cilt 10, Sayı 4 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Donatılı kil zemin üzerine oturan yüzeysel şerit temellerin taşıma kapasitesi

Elif ÇİÇEK, Temel YETİMOĞLU, Erol GÜLER

Özet


Geosentetikler zeminin taşıma gücünü arttırmakta donatı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada kohezyonlu zeminlerde geosentetik donatıların etkilerini daha iyi anlayabilmek için donatılı kil zemine oturan yüzeysel şerit temellerin taşıma kapasiteleri analiz edilmiştir. Hesaplamalarda sonlu elemanlar kodu Plaxis kullanılmıştır. Temel zemini Mohr Coulomb ve donatı lineer elastik malzeme olarak modellenmiştir. Analizlerde Phi-c azaltma metoduyla güvenlik sayıları bulunarak taşıma kapasiteleri hesaplanmıştır. İlk olarak donatısız kil zeminde temel genişliği, sürşarj yükü ve zemin kohezyonunun etkileri incelenmiştir. Nihai taşıma kapasiteleri hesaplanarak literatürdeki limit analiz sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Daha sonra, donatının etkisini araştırmak amacıyla parametrik bir çalışma yapılmıştır. Donatı sayısı, etkin ilk donatı derinliği, donatılar arası düşey mesafe, donatı genişliği ve zemin kohezyonu parametre olarak seçilmiştir. Analizler sonucunda donatı sayısı arttıkça taşıma kapasitesinin 6 donatı için %17’ye kadar arttığı, etkin ilk donatı derinliğinin 0.4B (B=Temel genişliği) olduğu görülmüştür. Kohezyonlu zeminde donatının çalışmasının zemin kohezyonundan etkilendiği, donatı sayısı 6 iken taşıma kapasitesini kohezyon cinsinden 0.9c kadar arttırdığı görülmüştür. Donatılar arası düşey mesafe arttıkça taşıma kapasitesindeki değişimi gösteren eğrinin eğiminin dikleştiği ve taşıma kapasitesinin büyüdüğü görülmüştür. Donatı genişliğinin temel genişliğinin 3 katından büyük olduğu durumlarda taşıma kapasitesi sabit kalmıştır. Taşıma kapasitesi oranları (BCR) ve etkin donatı derinliği zemin kohezyonundan bağımsız çıkmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Şerit temel, taşıma kapasitesi, Sonlu Elemanlar metodu, kil zemin.


Tam Metin: PDF