Cilt 2, Sayı 3 (2003)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Elektromanyetik dalgaların rezistif yan duvarlı bir oluktan saçılımı PDF
Demet Sevil ARMAĞAN ŞAHİNKAYA, Eren ERDOĞAN
P-MOSFET'lerdeki sıcak taşıyıcı yorulmalarının modellenmesi PDF
Gürsel DÜZENLİ, H. Hakan KUNTMAN
% 60 SiC-Al kompozitlerin aşınma davranışına SiC partikül boyutunun etkisi PDF
Hayrettin AHLATÇI, Ercan CANDAN, Hüseyin ÇİMENOĞLU
Nehirlerdeki askı maddesi miktarının bulanık mantık ile modellenmesi PDF
Özgür KİŞİ, M. Emin KARAHAN, Zekai ŞEN
Şirketlerde finansal risk yönetimi amaçlı bir modelin geliştirilmesi yöntem ve aşamaları PDF
Berk ÇAĞDAŞ, Cudi Tuncer GÜRSOY
Basınçlı liç ile Küre masif zengin bakır cevherinden metalik değerlerin kazanımı PDF
K. Tahsin PEREK, Fatma ARSLAN
Dış hesap sıcaklıkları ve ülke ekonomisine etkileri PDF
Kemal Gani BAYRAKTAR, Alpin Kemal DAĞSÖZ, Abdurrahman KILIÇ
Türbin uygulamaları için eksenel simetrik kanalda viskoinelastik akışkan akımı PDF
Cemil KURTCEBE, M. Zeki ERİM
Doğal kireçtaşları ve dolomitlerin aktivasyonu PDF
Ayşe ARİFOĞLU, Ayşegül ERSOY-MERİÇBOYU

MAKALE

Hasarlı betonarme elemanların çelik köşebent ve lamalar ile güçlendirilmesi PDF
Alper İLKİ, Cem DEMİR, Aziz KARADENİZ, Nahit KUMBASAR


ISSN: 1307-167X