Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Kısım 1 Haziran

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

100 ppm'den küçük ölçüm belirsizliğine sahip 100 kV yüksek doğru gerilim bölücüsü PDF
Ahmet MEREV, Özcan KALENDERLİ
Fayda analizi: Köyceğiz - Dalyan su havzasında bir SDD yöntemi uygulaması PDF
Aylin TÜMAY, İ. Ethem GÖNENÇ
Pilot ölçekli bir yapay sulakalan sisteminin arıtma performansının incelenmesi PDF
Bilal TUNÇSİPER, Lütfi AKÇA
Mareograf ve Sabit GPS ile uzun dönemli mutlak deniz seviyesi değişimleri PDF
Hasan YILDIZ, Rasim DENİZ
Rotor-AMY sisteminin bulanık denetleyici ile kontrolü ve denge akımı eniyileştirilmesi PDF
Ahu Ece HARTAVİ, R. Nejat TUNCAY, M. Necip ŞAHİNKAYA, Clifford R. BURROWS
Dielektrik kamadan kırınım problemlerinde yeni bir yöntem PDF
Levent ERDOĞAN, İnci AKKAYA
Uçak antenleri arasındaki kuplajın sürekli parametreli Genetik Algoritma ile optimizasyonu PDF
Mustafa Emre AYDEMİR, Tayfun GÜNEL
İstanbul metropolitan alanında geoit araştırması PDF
Mehmet YILMAZ, Ersoy ARSLAN
SKASM'nin hız algılayıcısız doğrudan vektör kontrolü PDF
Murat BARUT, O. Seta BOĞOSYAN, Metin GÖKAŞAN
GPS sabit istasyonlarında zaman serileri analizi PDF
Mehmet Güven KOÇAK, Tevfik AYAN
Fırçasız DA motorunun (FDAM) algılayıcısız kontrolünde dalgacık tekniğinin uygulanması PDF
Murat YILMAZ, R. Nejat TUNCAY, Özgür ÜSTÜN
Burdur Fethiye fay zonu tektonik hareketlerinin GPS ile belirlenmesi PDF
Saffet ERDOĞAN, Muhammed ŞAHİN
Çözünmüş oksijen değişiminin Yapay Sinir Ağları ile belirlenmesi: Kızılırmak Nehri örneği PDF
Oktay ÖZKAN, Cumali KINACI, Şeref SAĞIROĞLU

MAKALE

CBS ile Yeşilırmak Nehir Yatağı Tokat merkez bölümünde deprem riskinin irdelenmesi PDF
Tekin SUSAM, Ahmet ESMERAY, Bahattin ÖZTOPRAK, Servet YAPRAK, Özlem TOPRAK


ISSN: 1307-167X