Cilt 4, Sayı 4 (2005)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Alum çamurlarının ikili şartlandırılması PDF
Elif YILMAZ KOCAKULAK, Lütfi AKÇA
İnce daneli zeminlerde örselenme PDF
Hüseyin Suha AKSOY, Kemal ÖZÜDOĞRU
Sürüş simülatörü uygulamaları için bir tüm-taşıt modeli geliştirilmesi PDF
Orhan ATABAY, Ali Güvenç GÖKTAN
Elastik zemin üzerindeki çubuk uygulamalarının serbest ve nonlineer titreşim analizi PDF
Ali BAHÇIVAN, Vedat KARADAĞ
Sodyum ve potasyum feldspatların seçimli ayrımında NaCl?nin etki mekanizması PDF
İlhan GÜLGÖNÜL, Mehmet Sabri ÇELİK

MAKALE

Dolgu duvarlarının betonarme bina davranışına etkisi PDF
Erdal İRTEM, Kaan TÜRKER, Umut HASGÜL


ISSN: 1307-167X