Cilt 4, Sayı 3 (2005)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

EMG işaretlerini dalgacık dönüşümü ve bulanık mantık sınıflayıcı kullanarak sınıflama PDF
Yücel KOÇYİĞİT, Mehmet KORÜREK
Sodyum laktatın Bacillus cereus?un büyüme kinetiği üzerindeki etkisi PDF
Hülya ÖLMEZ, Necla ARAN
Bulanık dispersiyon modelinin kontur harita ile yorumlanması PDF
Z. Fuat TOPRAK, M. Emin SAVCI
Çimento esaslı kompozit malzemelerin optimum tasarımı PDF
Fikret BAYRAMOV, Canan TAŞDEMİR, Mehmet Ali TAŞDEMİR
İstanbul kentinde arazi kullanımının hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri yardımıyla tarihsel dönemlerde incelenmesi ve analizi PDF
T. Murat ÇELİKOYAN, M. Orhan ALTAN
Mekanize kazı makinalarının seçiminde küçük ve tam boyutlu kazı deneylerinin karşılaştırılması PDF
Cemal BALCI, Nuh BİLGİN
Anyonik toplayıcılar varlığında huntitin (Mg3Ca(CO3)4), flotasyon davranışı PDF
M. Olgaç KANGAL, Ali GÜNEY
Kurşunoksit içeren silikat ve alumina silikat curuflarındaki kükürt kapasitesinin incelenmesi PDF
Bora DERİN, Onuralp YÜCEL YÜCEL, Ramana G. REDDY
Düşük sıcaklıklı jeotermal rezervuarlar için boyutsuz rezervuar modelleri PDF
Hülya SARAK, Abdurrahman SATMAN, Mustafa ONUR
Evsel katı atık toplama sisteminin CBS tabanlı modellemesi PDF
Bülent ARMAĞAN, İbrahim DEMİR

MAKALE

Türkiye sularına uygun balıkçı gemilerinin stabilite karakteristiklerinin incelenmesi PDF
Muhsin AYDIN, Hakan AKYILDIZ
Türkiye'nin havza bazında su-atıksu kaynakları ve kentsel atıksu arıtma potansiyeli PDF
İdil ARSLAN-ALATON, Gülen EREMEKTAR, Pelin ONGAN TORUNOĞLU, Melike GÜREL, Süleyman ÖVEZ, Ayşegül TANIK, Derin ORHON


ISSN: 1307-167X