Yazar Detayları

AKDUMAN, İbrahim

  • Cilt 6, Sayı 1 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Elektromagnetik dalgaların düzgün olmayan yüzeye sahip bir yarı-uzay içine gömülü cisimlerden saçılması
    Özet  PDF
  • Cilt 9, Sayı 1 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    İletken cisimlerin şekillerinin belirlenmesi için analitik devama dayalı yeni bir yöntem
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X