Yazar Detayları

DEMİRBAĞ, Emin

  • Cilt 4, Sayı 6 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    İzmir körfezi ve dolaylarının aktif tektonizmasının sismik yansıma verileri ile incelenmesi
    Özet  PDF
  • Cilt 2, Sayı 6 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içindeki devamı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X