Cilt 4, Sayı 6 (2005)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi PDF
Mustafa ŞEKKELİ, Nesrin TARKAN
Nükleer güç santrallarında sensör güvenirliliğinin reaktör işletimine etkileri PDF
Burak BARUTÇU, Melih GEÇKİNLİ, Serhat ŞEKER
Radyasyon izleme tekniği ile dar deniz yolları için bırakımlı hal incelemesi ve irdelemesi PDF
Zuhal ER, A. Beril TUĞRUL
Banka performans değerlendirmede analitik hiyerarşi süreç yaklaşımı PDF
Yıldız Esra ALBAYRAK, Haluk ERKUT
Gemi dalga direncinde lineer olmayan etkilerin hesaplamalı olarak incelenmesi PDF
Devrim Bülent DANIŞMAN, Ömer GÖREN
Deri endüstrisi atıksuları için substrat depolama kavramı ve modelleme uygulamaları PDF
Gülseda DİZDAROĞLU RİŞVANOĞLU, Özlem KARAHAN, Emine UBAY ÇOKGÖR, Mark C. M. Van LOOSDRECHT, Derin ORHON
Eğimli palplanş ve temel zemini özelliklerinin hidrolik yapı altındaki sızmaya etkisi PDF
Hasan G. MOHAMED, Necati AĞIRALİOĞLU
İzmir körfezi ve dolaylarının aktif tektonizmasının sismik yansıma verileri ile incelenmesi PDF
Neslihan OCAKOĞLU, Emin DEMİRBAĞ
Arabistan-Avrasya kıtasal çarpışma bölgesindeki depremlerin benzerlik ilişkileri PDF
Onur TAN, Tuncay TAYMAZ
Kapalı ve açık kavitelerde türbülanslı ısı ve kütle transferi PDF
Deniz ŞEKER, Nilüfer EĞRİCAN
Düşey girişimli basınç testlerinin modellenmesi ve parametre tahmini PDF
İhsan Murat GÖK, Mustafa ONUR


ISSN: 1307-167X