Yazar Detayları

ULUBAŞOĞLU, Gonca

  • Cilt 8, Sayı 4 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Teknolojik gelişmelerin tüketici bilgi arama davranışı üzerine etkisi: Bir model önerisi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X