Cilt 8, Sayı 4 (2009)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Teknoloji tabanlı etkileşimlerin servis sağlayıcı-müşteri ilişkilerine olan değiştirici etkileri PDF
Aylin EGESOY, Nimet URAY
Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) teknolojisinin tedarik zinciri üzerindeki etkileri PDF
Alp ÜSTÜNDAĞ, Mehmet TANYAŞ
Ar-Ge projelerinin gerçek opsiyon değerleme bütünleşik bulanık çok ölçütlü modelle seçimi PDF
Abdullah Çağrı TOLGA, Cengiz KAHRAMAN
Müşteri İlişkileri Yönetiminde etkinliği arttırmak için bir bulanık model önerisi PDF
Başar ÖZTAYŞİ, Ahmet Fahri ÖZOK
E-açık eksiltme teknolojisinin kabulünü etkileyen faktörlerin belirlenmesi PDF
Çiğdem ALTIN GÜMÜŞSOY, Fethi ÇALIŞIR
Kurumsal kaynak planlaması sistemlerinin değerlemesinde reel opsiyon yaklaşımı PDF
Cumhur Okan ÖZOĞUL, Ethem TOLGA, E. Ertuğrul KARSAK
Bir dağıtım ağında stokastik stok yönetimi modelinin oluşturulması ve doğrulanması PDF
Dilay ÇELEBİ, Demet BAYRAKTAR
Tedarikçi-Alıcı etkileşimlerinde hizmetin değer yaratımı PDF
D. Selcen Ö. AYKAÇ, Demet BAYRAKTAR
Belirsizlik durumunda iç verim oranı karar kuralları PDF
Esra BAŞ, Cengiz KAHRAMAN
Teknolojik gelişmelerin tüketici bilgi arama davranışı üzerine etkisi: Bir model önerisi PDF
Gonca ULUBAŞOĞLU, Nimet URAY
Tedarik Zinciri Planlamaya olabilirsel doğrusal programlama yaklaşımı PDF
Özgür KABAK, Füsun ÜLENGİN
Stratejik kararların gerçek opsiyonlar ile değerlendirilmesi PDF
Sezi ÇEVİK ONAR, Seçkin POLAT
Bulanık karar ortamında karınca kolonisi optimizasyonu yöntemiyle araç rotalama PDF
Sezgin KILIÇ, Cengiz KAHRAMAN
Düzensiz talep koşullarında melez üretim sistemlerinin aksiyomlarla tasarımı PDF
Şule Itır SATOĞLU, M. Bülent DURMUŞOĞLU
Tüketici paneli verisine dayalı bir marka tercih modeli: Türkiye gazlı meşrubatlar sektöründe bir uygulama PDF
Tolga KAYA, Burç ÜLENGİN
Teknolojik yetkinliklerin doğrudan yabancı yatırımlardan bilgi transferine etkileri PDF
Umut EKMEKÇİ, Hacer ANSAL

İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Örgütsel bağlılığın duygusal bileşenleri: Türk kamu kuruluşunda kapsamlı bir yapısal denklem modeli PDF
İsmail Hakkı BİÇER, Mehmet ERÇEK, Fatma KÜSKÜ, Ahmet F. ÇAKMAK


ISSN: 1307-167X