İTÜDERGİSİ/a, Cilt 3, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İnşaat sektöründe toplam kalite yönetimi ve Türkiye'deki uygulamalar

Aysun Ferrah GÜNER, Heyecan GİRİTLİ

Özet


Bu çalışmada, inşaat sektöründe kalite kavramı ve ürüne yönelik özellikler tanımlanmış, toplam kalite yönetiminin uygulanması, kurum kültürü kavramı, uygulamada karşılaşılan güçlükler ve elde edilen sonuçlar anlatılmıştır. Türkiye’de inşaat sektöründe toplam kalite yönetimi uygulamalarını değerlendirmek amacı ile yapılan alan çalışması kapsamında elde edilen bulgular incelenerek değerlendirmeler yapılmış, inşaat sektöründe toplam kalite yönetimi uygulamalarının başarılı olmasında ana faktör olarak belirtilen kültürel değişimin sağlanıp kurum kültürünün oluşturulması için önerilen araştırma modeli ve araştırma kapsamında ileri sürülen diğer varsayımlar sınanmıştır. Yapılan alan çalışması kapsamında inşaat sektöründe toplam kalite yönetimi uygulamalarının çoğunun başarısız olduğu gözlenmiştir.


Tam Metin: PDF