Cilt 10, Sayı 1 (2011)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Uyuşmazlık çözüm yöntemi seçimi için bir karar verme yaklaşımı PDF
Deniz İLTER, Attila DİKBAŞ
İstanbul ofis kira tahmin modeli geliştirilmesi PDF
Dilek PEKDEMİR, Vedia DÖKMECİ
Mağaza yerleşim düzeninin tüketici davranışına etkileri: Bir teknomarket örneği PDF
Ervin GARİP, Alper ÜNLÜ
Kentsel kültür mirası için risk analizi, Büyükada örneği PDF
Evren UZER, Nuran ZEREN GÜLERSOY
İstanbul kenti katı atık alanlarının peyzaj planlaması açısından değerlendirilmesi PDF
Fatma Ayçim TÜRER BAŞKAYA, Ahmet Cengiz YILDIZCI
Banka şubesi örneğinde kurala dayalı yapı tadilat projesi hazırlama yöntemi PDF
Gülay YEDEKCİ ARSLAN, Murat AYGÜN
Dolgu duvarlı çerçevelerin karbon lifli kompozitlerle güçlendirilmesi PDF
Halit COZA, Kaya Özgen, Cem YALÇIN
Kayseri'de Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi yapıları harçlarının özellikleri ve onarım harçları tasarımı PDF
Hale KOZLU, Ahmet ERSEN
Kentsel dokudaki değişimin fraktal geometri yöntemiyle incelenmesi PDF
H. Serdar KAYA, Fulin BÖLEN
Yüklenici inşaat firmaları için çok kriterli performans ölçme modeli geliştirilmesi PDF
Işılay TEKÇE, Attila DİKBAŞ
Ekonomik küreselleşme ve Türkiye'de bölgesel üretkenlik düzeylerinde yakınsama PDF
Mete Başar BAYPINAR, Gülden ERKUT
Kuzey Kıbrıs'taki tarihi su değirmenlerinin koruma ve yeniden kullanım önerileri PDF
Nurbanu TOSUN SOYEL, Zeynep AHUNBAY
Mimarlıkta anlatı olarak imge PDF
Z. Yeşim ALEMDAR, Semra AYDINLI
Deprem risklerinin azaltılmasında toplumsal bileşen PDF
Süleyman BALYEMEZ, Lale BERKÖZ

MAKALE

Çevre estetiğinin konut fiyatlarına etkisi PDF
Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA, Ebru ÇUBUKÇU


ISSN: 1307-1645