İTÜDERGİSİ/a, Cilt 3, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türkiye'de "Devlet Konutu"nun dünü, bugünü, yarını

Yasemin ALKIŞER, Hülya YÜREKLİ

Özet


Türkiye’de var olan konut açığına rağmen, Cumhuriyetin ilk yıllarında oldukça önemli olan “Devlet Konutu” kavramının yeterince gelişmesine izin verilmemiştir. Bu makalede Devletin değişen ekonomi ve sosyo ekonomi politikaları bağlamında terk edilen Devlet Konutu uygulamalarının konut sektöründe sadece nicelik olarak değil hatta daha çok nitelik olarak büyük bir boşluk yarattığı sonucuna varılmaktadır. Bu nedenle bugün özellikle kooperatifler ve toplu konut uygulamaları ile tamamen terk edildiği söylenebilen “Devlet Konutu” kavramının yeniden canlandırılmasının gerekliliği, bu çalışmanın hem amacını hem de sonucunu oluşturmaktadır.


Tam Metin: PDF