İTÜDERGİSİ/a, Cilt 3, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İstanbul bölgesi büyük sanayinin mal ve hizmet üretimi mekansal dağılımı

Zeynep Gamze MERT, Hale ÇIRACI

Özet


1980’lerden sonra üretimde yenilik ve dağıtım sürecinde meydana gelen değişime bağlı olarak sanayi içinde üst düzey hizmetlerin kullanımında artış görülmeye başlanmıştır. Bu kapsamda kuruluşlar üst düzey hizmet üretimini içselleştirmekte ve/veya dışsallaştırmaktadır. Bu çalışmada amaç İstanbul Bölgesi büyük kuruluşlarının hizmet üretimlerindeki etkin faktörleri değerlendirmek ve mal ve hizmet üretiminin mekansal dağılımını analiz etmektir. 53 sanayi kuruluşunun ilgili makamlarıyla yüz yüze görüşme yoluyla yapılan anketlerin sonuçları sanayi kuruluşlarının holding olmasının, üst düzey hizmetleri içselleştirmesinde ve/veya dışşallaştırmasında etkin faktör olduğunu ortaya koymaktadır. Mekansal dağılımda kuruluş üretim birimlerinin genel olarak ulusal bazda düşük maliyetli yerleri araştırırlarken, holding merkezlerinin farklı yerde konumlandığı görülmektedir.


Tam Metin: PDF