İTÜDERGİSİ/a, Cilt 3, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Boğaziçi'nin ekolojik peyzaj planlaması için bir değerlendirme yöntemi

F. Zeynep SELÇUK, Nuran ZEREN GÜLERSOY

Özet


Doğaya ve yaşama yönelik bilinçlenme sürecinde ortaya konan çevre, ekoloji, sürdürülebilirlik gibi temel kavramlar çerçevesinde Boğaziçi’nin ekolojik peyzaj planlamasına temel oluşturacak bir yöntem aracılığıyla, alanın doğal, tarihsel, kültürel ve sosyal değerlerini ortaya koymak, alana ilişkin yasal düzenlemelerin neler olduğunu ve alanı nasıl etkilediğini belirlemek, peyzaj ve şehir ekolojisi kavramları doğrultusunda mevcut durumun hem fonksiyonel hem de görsel yapı üzerinde meydana getirdiği sonuçları CBS yardımıyla ifadelendirmek, elde edilen sonuçları da kişisel algılama verileriyle birlikte değerlendirilerek planlama önerilerinde bulunmak bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır.